Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Muovin lämpömuovaus, koneistus vai ruiskuvalu? Miten valitsen oikean tuotantomenetelmän?

Marko Koljonen 8.7.2020 7:15
Marko Koljonen
Seuraa minua:

Kaikki tuotantomenetelmät eivät sovi kaikille muovilaaduille, eivätkä kaikki muovilaadut kaikille tuotantomenetelmille. Valittu tuotantomenetelmä vaikuttaa myös muovimateriaalin valintaan. Etukäteen on oltava tiedossa, millä tuotantomenetelmällä tuotetta valmistetaan. Tuotantomenetelmän oikealla valinnalla voidaan säästää rahaa ja aikaa, ja niinpä monet suunnittelijat ja muut tuotannon ammattilaiset päätyvät muovituotetta suunnitellessaan esimerkiksi näiden kysymysten äärelle.

1) Miten valitsen muovituotteelleni parhaan mahdollisen tuotantomenetelmän?

2) Mistä tiedän, että se on kustannustehokkain tapa? 

3) Miten helposti ja minkälaisia kustannuksia syntyy, jos haluan tehdä muovituotteeseen muutoksia?

4) Mistä tiedän, että haluamani muovilaatu sopii haluamalleni tuotantomenetelmälle?

5) Millainen on muovituotteen valmistuksesta syntyvä mahdollinen hukka ja kuinka se kierrätetään? 

Muovituotteiden yleisempiä tuotantomenetelmiä on kymmenkunta, joten on varsin ymmärrettävää, että oikean tuotantomenetelmän valinta ei ole aina helppoa.

Aikolon_4E5A9877

Yleisimpiä tuotantomenetelmiä ovat:

1) Muovin mekaaninen työstö/koneistus

2) Lämpömuovaus ja tyhjiömuovaus

3) Ruiskuvalu

4) Ekstruusio

5) Kalanterointi

6) Puhalluskalvoekstruusio

7) Puhallusmuovaus

8) Rotaatiovalu

9) 3D-tulostus

Useilla näistä menetelmistä on mahdollista saada aikaan suurin piirtein sama lopputulos, mutta eroja syntyy erityisesti aloittamisen ja tuotannon kustannuksissa, materiaalien ominaisuuksissa ja teknisissä seikoissa kuten muodoissa ja toleransseissa. Osalla menetelmistä taas on tekniset rajoitteensa.

Mistä sitten tiedän, että olen ottanut huomioon kaikki olennaiset asiat?

Tutkimme edellä mainituista kolmea ensimmäistä tuotantomenetelmää, ja vertailimme niitä keskenään. Näiden menetelmien vertailussa nostimme tarkasteluun 11 asiaa, jotka jokaisen muovituotteen suunnittelijan on hyvä käydä läpi, ennen kuin päättää tuotantomenetelmän muovin mekaanisen työstön eli koneistuksen, lämpömuovauksen ja ruiskuvalun välillä.

Vertailu auttaa jäsentämään näiden menetelmien väliset hyödyt ja haitat.  Tämä myös varmistaa systemaattisen tuotantomenetelmän valintaprosessin ja todennäköisesti lopputuloksena kustannustehokkaimman ja parhaimman tuotantomenetelmän valinnan. 

Koska nykyiset tuotekehitysprosessit ovat usein nopeita ja suunnitelmasta valmiiseen tuotteeseen tulisi päästä nopeasti, riskit huonon tuotantomenetelmän valinnalle kasvavat. Suunnittelijan on ensiarvoisen tärkeää varmistaa oma osaaminen ja systemaattinen tekeminen, kun suosittelee tai tekee päätöstä muovin tuotantomenetelmästä.

Siihen löytyy apu tästä oppaasta (Muovituotteen tuotantomenetelmän valintaopas), jonka pääset lataamaan ilmaiseksi tästä linkistä tai alta.

Muovin tuotantomenetelmät, Muovikoulu, Muovin koneistus, Lämpömuovaus, Ruiskuvalu

 

 

 

Aiheet: Muovin koneistus, Muovin lämpömuovaus, Muovin ruiskuvalu, Muovin tuotantomenetelmät

Suunnittelijan on ensiarvoisen tärkeää varmistaa oma osaaminen ja systemaattinen tekeminen, kun suosittelee tai tekee päätöstä muovin tuotantomenetelmästä. 

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki