Aikolon Blogi

Aikolonin vastuullisuusmatka – osa 2 - askeleet kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Pirjo Bovellan 14.11.2023 7:15
Pirjo Bovellan
Seuraa minua:

Vastuullisuuden merkitys on kehittynyt huomattavasti. Aiemmin se rajoittui lakisääteisten vähimmäisvaatimusten täyttämiseen, kun taas nykyään ymmärretään sen tarkoittavan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa. Tämä muutos näkyy myös siinä, että ennen pyrittiin vähentämään haitallisia vaikutuksia, kun taas nyt tavoitteena on lisätä toiminnan positiivisia vaikutuksia. Lisäksi kilpailukyvyn sijaan tavoitteena on kilpailuedun rakentaminen.


Aikolonin vastuullisuustyö

Aikolonille perustettiin vastuullisuustyöryhmä toukokuussa 2023. Työtä lähdettiin tekemään siten, että ensin kartoitettiin keskeiset vaatimukset ja velvoitteet, minkä jälkeen tunnistettiin vastuullisuuden tarjoamat mahdollisuudet. Tämän jälkeen lähdettiin suunnittelemaan toimenpiteitä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ryhmä on kokoontunut Teamsin välityksellä ja ensimmäisenä on lähdetty tekemään Scope 1 ja 2 laskentoja sekä keräämään tietoa päämiesten kierrätysmateriaalien tarjonnasta. Lisäksi pidimme vastuullisuusaiheesta palaverin asiakkaamme kanssa, jossa keskustelimme mm. siitä, millaisia odotuksia heillä on yhtiön suhteen ja mitä voimme mahdollisesti tehdä yhteistyössä.

ainestodistukset_500x259px
Avainlippu yritys on luotettava ja vastuullinen

Yritykset tekevät vuosittain noin 190 miljardin euron arvosta liiketoimintaa toistensa kanssa Suomessa. Tämä antaa yrityksille valtavan mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin rahavirrat ohjataan. Aula Research Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan noin viidesosa yrityspäättäjistä ilmoitti viimeisten kolmen vuoden aikana siirtäneensä toimitusketjujaan Suomeen. Tämä johtui paitsi toimitusvarmuuden parantamisesta myös laadun takaamisesta ja yrityksen arvojen huomioimisesta. Avainlippu on tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen 11. arvostetuin brändi. Siihen liitetään luotettavuuden ja vastuullisuuden mielikuvia, jotka ovat merkityksellisiä juuri epävarmoina aikoina.

Aikolonin toiminnan laatu ja kehittäminen

Aikolonin toiminta keskittyy asiakkaiden auttamiseen ja menestymiseen. Korostamme asiakastarpeiden ymmärtämistä ja pyrimme poistamaan kaiken ylimääräisen, mikä ei suoraan lisää tuotteen tai palvelun arvoa. Tämä auttaa keskittymään olennaiseen ja eliminoimaan hukkaa. Pyrimme myös tasapainottamaan tuotannon ja kysynnän, mikä vähentää varastointitarvetta ja kustannuksia.

Jatkuva parantaminen on keskeinen tavoite kaikilla organisaation tasoilla ja henkilöstöä kannustetaan esittämään parannusehdotuksia. Uskomme, että pienistä muutoksista voi ajan myötä kehittyä merkittäviä parannuksia.

Hyödynnämme tuotantotiloissamme myös visuaalisia hallintakeinoja, kuten lattiamerkintöjä, tarkastuslistoja, konetauluja ja kohdeohjeita. Lattiamerkinnät varmistavat turvallisen liikkumisen tuotantotiloissa pitämällä kulkuväylät ja hätäpoistumistiet vapaana. Tarkastuslistat auttavat näkemään, mitkä toimenpiteet on tehty, kuka ne on tehnyt ja milloin ne on tehty. Konetaulut tarjoavat tietoa konekohtaisista suorituskyvyn tavoitteista ja toteumista. Lisäksi työskentelypisteissä on kuvalliset ja yksityiskohtaiset kohdeohjeet.

Laitteiden käyttäjäkunnossapito ja perushuollot, kuten puhdistus, tarkastus ja voitelu hoidetaan sisäisesti. Ulkopuolinen toimija vastaa vain vuosihuolloista. Viikkopalavereissa käydään läpi ”läheltä piti” -tilanteet ja johtoryhmän kuukausipalavereissa seurataan tapaturmataajuutta.

 

Olemme ottaneet lisää askeleita kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Pienet muutokset voivat ajan mittaan johtaa merkittäviin parannuksiin ja yhdessä voimme luoda kestävämmän ja vastuullisemman tulevaisuuden.

Tilaamalla alta Aikolonin (Muovikoulun) blogitekstit tai uutiskirjeen, saat tiedon uusista julkaisuista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa blogi       Tilaa uutiskirje_pysty

 

Aiheet: vastuullisuus

Aikolonin vastuullisuusmatka jatkuu uusin askelin kohti kestävämpää tulevaisuutta! Tutustu blogiimme ja kurkista, mitä konkreettisia toimenpiteitä olemme ottaneet vastuullisuuden polulla. 

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki