Aikolon blogi

Globaalit haasteet vaikuttavat muovien saatavuuteen ja hintaan

Petri Määttä 5.4.2022 6:30
Petri Määttä

Jatkuvat energian, raaka-aineiden ja kuljetusalan hinnankorotukset sekä globaali pandemia ovat aiheuttaneet tarpeen tarkastella uudelleen hinnoitteluamme. Myös Ukrainan sota vaikuttaa markkinahintoihin huomattavasti. Maailman markkinatilanteen lopullinen vaikutus ei ole vielä tiedossa, sillä markkinat sekä koko maailma elävät tällä hetkellä jatkuvassa epävarmuudessa.

Indeksi 2020 - 2022

Tarkasteltaessa PC, POM, PA 6, PMMA ja PE raakamateriaalien indeksejä vuosien 2020-2022 väliltä, huomataan raakamateriaalien indeksien olleen melko stabiileina tai lievästi vaihtelevina vuoden 2020 loppuun saakka. Vuoden 2021 alusta raakamateriaalien indeksit ovat lähteneet selkeään nousuun ja jatkavat jyrkkää nousua aina tähän päivään saakka.

Indeksiin vaikuttavia haasteita tuovat tiettyjen raaka-aineiden rajallinen saatavuus ja joissain tapauksissa rahtitilan vähentynyt kapasiteetti. Raaka-aineiden rajallinen saatavuus on aiheuttanut sen, että useat toimijat ovat suurentaneet heidän normaaleja tilausmääriään, mikä taas omalta osaltaan ruokkii lisää materiaalien saatavuusongelmaa. Erityisesti raaka-aineiden saatavuuden heikentyminen on heijastunut ABS ja polyuretaanin toimitusaikoihin, joiden toimitusajat ovat tällä hetkellä jopa useita kuukausia tilauksesta. Ikävä kyllä nähtävissä on, että tilanne tulee hetkellisesti vielä heikkenemään, ennen kuin markkinat tasaantuvat.

Ukrainan sodan ja koronapandemian vaikutukset muovimateriaalien saatavuuteen ja hintaan

Ukrainan sota on aiheuttanut kauppasuhteiden jäädyttämisen Venäjän kanssa. Tämä heijastuu myös omalta osaltaan puolivalmisteiden saatavuuteen, sillä joidenkin muovilaatujen osalta Venäjältä hankitun raaka-aineen osuus on aikaisemmin ollut jopa 50 % kokonaisvolyymista. Kyseistä markkinaosuutta pyritään tietysti paikkaamaan muualta hankittavalla raaka-aineella, mutta pitkäaikaisia markkinavaikutuksia on tällä hetkellä mahdotonta arvioida tarkasti.

Globaali pandemia on jo ennalta aiheuttanut huomattavia hinnankorotuksia ja ongelmia materiaalien saatavuudelle kaikille markkinasektoreille ja Ukrainan sota kiihdyttää tilannetta entisestään. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta nähtävissä on jo suuria vaikutuksia lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin vaikutuksia on toistaiseksi mahdotonta ennustaa tai edes arvioida realistisesti.

Jatkamme asiakkaiden palvelua entiseen tapaan

Ukrainan sodan sekä globaalin pandemian vaikutuksien seurauksena olemme joutuneet arvioimaan uudelleen materiaalien hinnoittelua ja toimitusaikaa. Pyrimme käsittelemään kaikki nykyiset tilaukset tarjotuilla ja vahvistetuilla ehdoilla, mutta nykytilanteen huomioon ottaen emme valitettavasti voi taata ehtojen säilymistä ennallaan. Kaikesta huolimatta tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme vähintäänkin yhtä tasokkaasti kuin aikaisemmin ja pyrimme työskentelemään asiakkaidemme kanssa yhdessä, jotta nykytilanteen vaikutukset pystyttäisiin minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti.

Me Aikolonissa tiedostamme, että emme ole tässä tilanteessa yksin, eikä ongelmallinen tilanne heijastu ainoastaan muoviteollisuuteen. Yllä mainitut seikat vaativat meiltä kaikilta toimenpiteitä, joiden vaikutuksia voidaan hallita vain yhteistyöllä ja solidaarisuudella. Toivomme asiakkaiden ymmärrystä ja jatkuvaa tukea, jotta pystymme yhdessä hallitsemaan tätä haastavaa markkinatilannetta. 

Aiheet: Aikolon

Koronapandemia sekä Ukrainan sota vaikuttavat globaalisti muovin puolivalmisteiden saatavuuteen ja hintaan. Myös energian hinnannousu näkyy suoraan muovin puolivalmisteiden valmistusprosessissa sekä rahtikustannuksissa.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki