Aikolon Blogi

Aikolon Blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Hyvä muoviosaaminen tuo yritykselle kilpailuetua - lue viisi konkreettista asiaa!

Marko Koljonen 8.11.2018 11:05
Marko Koljonen
Seuraa minua:

Muovit ovat materiaaleja, joita tarvitsemme kestävän kehityksen takaamiseksi enemmän kuin koskaan. Muoveilla saavutetaan mm. seuraavia etuja:

  1. Muovien valmistamiseen käytetään murto-osa siitä energiamäärästä, mikä tarvitaan perinteisten materiaalien, kuten esimerkiksi metallien valmistamiseen.
  2. Muoveilla saadaan tuotteeseen keveyttä, mikä puolestaan auttaa jälleen säästämään energiaa ja kustannuksia esimerkiksi liikenteessä.
  3. Muovit eivät ruostu.
  4. Useilla muovilaaduilla on hyvä kemikaalien kesto.

Nämä ominaisuudet pidentävät tuotteen käyttöikää ja elinkaarta lukuisissa käyttökohteissa moninkertaisesti verrattuna perinteisistä materiaaleista, kuten metallista tai puusta valmistettuihin tuotteisiin. Muovien ominaisuudet antavat usein ylivertaisia mahdollisuuksia valmistaa kustannustehokkaampia ja ekologisesti kestäviä tuotteita erityisesti kone- ja laitevalmistuksessa.


Olen ollut muovialalla vuosituhannen alusta lähtien. Silloin perinteiset materiaalit, kuten puut ja metallit, tunnettiin ja hallittiin yrityksissä hyvin, mutta muovit pääsääntöisesti heikosti tai ainakin hyvin rajoitetusti. Tilanne ei ole mielestäni isossa kuvassa juurikaan muuttunut 20 vuodessa, vaikka muovien tarve kasvaa jatkuvasti - toki poikkeuksiakin on.
Yritysten suunnittelussa ja tuotekehitystiimeissä tilanne on usein sellainen, että esimerkiksi yrityksen mekaniikkasuunnittelijat tuntevat hyvin muutamat muovilaadut, kuten PE1000:n, POM:n ja PA6:n eli nailonin, mutta muut muovilaadut ovat tuntemattomampia. Kirkkaissa muoveissa PC eli polykarbonaatti tuntuu olevan usein ratkaisu kaikkeen, missä pitäisi korvata lasia teollisissa kohteissa, vaikka lasinkirkkaista muoveista löytyy muitakin materiaaleja. Miten monia mahdollisuuksia jää hyödyntämättä, kun muovimateriaaleja ei tunneta riittävän hyvin?

Pohdin mitä konkreettista hyötyä muovimateriaalien hyvä tuntemus voi yrityksen suunnittelijoille ja tuotekehittäjille antaa ja löysin niitä ainakin viisi.

  1. Muovien hyvä tuntemus auttaa tekemään vastuullisia materiaalivalintoja

Muovin tulisi aina olla vastuullinen valinta. Muovimateriaalia valittaessa on hyvä pohtia, miksi juuri muovi valitaan. Vastuullista valintaa tukevia geneerisiä syitä ovat muun muassa muovin valmistamisen energiatehokkuus, muovien keveys, muovien monipuoliset valmistustekniikat, korroosiovapaus ja hyvä kemikaalien kesto. Muovin kierrätyksen ja mahdollisen hukan hyödyntäminen on myös osa vastuullista muovimateriaalin valintaa.

  1. Muovien hyvä tuntemus mahdollistaa kilpailuedun omalla toimialalla

Teollisuuden ja rakentamisen eri aloilla on omat vaatimuksensa materiaaleille. Muovien osalta näiden vaatimusten ja niihin soveltuvien muovimateriaalien tunteminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi teollisuudesta voidaan ottaa muutama esimerkki. Elintarviketeollisuudessa muovimateriaalin tulee olla soveltuva käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa. Terveysteknologisissa sovelluksissa tulee varmistaa muovimateriaalin bioyhteensopivuus käyttökohteissa, missä sitä vaaditaan. Raideliikenteessä materiaaleja valittaessa palotekniset vaatimukset ovat keskiössä materiaalin valintaa tehtäessä. Tässä siis vain muutamia mainitakseni.

  1. Muovien hyvä tuntemus nopeuttaa tuotekehitystä ja tekee siitä kustannustehokkaampaa

Kaikki muovit eivät sovellu kaikille tuotantomenetelmille ja toisin päin. Muoviosien valmistuksessa lähes samanlaiseen lopputulokseen voidaan päästä useilla eri tuotantomenetelmillä, mutta aika ja kustannukset vaihtelevat paljon. Muovimateriaalien ja muovin tuotantomenetelmien tuntemus säästää aikaa ja rahaa jo tuotekehitysvaiheessa.

  1. Muovien hyvä tuntemus auttaa suunnittelemaan tuotannollisesti kustannustehokkaita muoviosia ja sitä kautta parantaa yrityksen kilpailukykyä

Samaa asiaa kuin kohdassa kolme. Tässä tarkasteluun tulee mukaan tuotteiden tuotantomäärät ja tuotteen elinkaari ja sitä kautta kustannustehokkaimman tuotantomenetelmän valinta. Erityisesti muotilla tehtävissä kappaleissa on hyvä huomioida myös mahdollisuudet ja kustannukset designin muutokseen tarvittaessa.

  1. Muovien hyvä tuntemus auttaa suunnittelemaan parempia ja toimivampia koneita ja laitteita

Kun muovit tunnetaan hyvin, suunnittelijat onnistuvat yksinkertaisesti suunnittelemaan laitteita, jotka ovat miellyttävämpiä käyttää, visuaalisesti onnistuneempia ja osien toimivuus on optimoitu elinkaaren mukaan. Onnistuneilla materiaalivalinnoilla voidaan toteuttaa tekniikoita ja laitteiden toimintoja, joita ei muilla materiaaleilla voida tehdä. Esimerkkejä on lukuisia ja esimerkkinä mainittakoon röntgenkuvaus. Muovit eivät näy röntgenkuvissa.

 

Muovikoulu auttaa yrityksiä kasvattamaan henkilöstönsä muoviosaamista 

Muovikoulu_vaaka

Haluamme auttaa yrityksiä hyödyntämään paremmin muovien mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Tähän tarpeeseen syntyi Muovikoulu, jossa autamme yrityksiä kasvattamaan henkilöstönsä muoviosaamista. Muovikoulun koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Lue aiheesta lisää Muovikoulun sivulta.

Pysy ajan tasalla Muovikoulun tapahtumista liittymällä joukkoomme Muovikoulun Facebook sivulla.

Lisäksi Aikolon julkaisee viikoittain blogikirjoituksia, joista saa monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. Tilaa blogi ja kartuta muoviosaamistasi joka viikko!

 

Aiheet: Muovikoulu, Muovin hitsaus

Haluamme auttaa yrityksiä hyödyntämään paremmin muovien mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Muovikoulun koulutussisällöt rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki