Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Kestääkö muovi pakkasta?

Marko Koljonen 20.2.2019 14:00
Marko Koljonen
Seuraa minua:

Kysymys siitä, kestääkö muovi pakkasta, nousee usein esiin talven kovilla pakkasilla. Se on tietenkin olennainen kysymys ja muovilaadun valintakriteeri suunnittelijoille, kun valmistetaan muoviosia koneisiin ja laitteisiin, joiden tulee kestää koviakin pakkasia.

Muoveja valmistetaan ja muokataan lämmön ja paineen avulla sekä mekaanisin työstömenetelmin. Koska muovien muokkaamisessa yksi keskeinen tekijä on lämpötila, on se tietenkin olennainen tekijä myös valitussa käyttökohteessa muovilaadun keston kannalta. Lämpötilalla ja sen vaikutusajalla on keskeinen merkitys muovien käytön kannalta, koska muovi menettää olennaisesti ominaisuuksiaan lämpötilan muuttuessa jatkuvan käyttölämpötila-alueen äärirajoille tai sen ulkopuolelle. Se aiheuttaa muoviin muutoksia sekä sen fyysisessä, että kemiallisessa rakenteessa. Tämän vuoksi muovien lämpötila on yksi keskeisimpiä muovien valintakriteerejä. 


kylmarasitus

Muovilaatuja on paljon ja osa niistä kestää pakkasta paremmin kuin toiset, siinä on muovilaatujen välillä merkittäviä eroja.  Muoveille on ominaista, että ne jäykistyvät lämpötilan laskiessa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että molekyyliketjujen liikkuvuus vähenee ja osakiteisten muovien amorfiset alueet lasittuvat. Muovien alhaisin käyttölämpötila tarkoittaa lämpötilaa missä muovi haurastuu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että muovi murtuu tai halkeaa esimerkiksi iskusta tai muusta siihen kohdistuvasta voimasta. Haurastuminen tapahtuu hyvin lähellä lasittumislämpötilaa.

 

Toiset muovilaadut kestävät pakkasta hyvin, eikä niissä tapahdu merkittäviä muutoksia kovissakaan pakkasissa. Näitä muovilaatuja löytyy kaikista eri muoviryhmistä ja eri hintaluokan muoveista. Parhaimmillaan muovit kestävät yli -200 C asteen jatkuvassa käytössä.

 

Teimme muovien lämpörasituksesta oppaan, jossa on kattavat ja selkeät taulukot noin 100 muovilaadun käyttölämpötiloista. Selkeistä taulukoista löytää nopeasti muovilaadut, jotka kestävät koviakin pakkasia. Tilaa ilmainen Muovien lämpörasitusopas itsellesi alta tai tästä linkistä.

Muovien lamporasitusopas

 

Muovien valinnassa on muutamia hyvin keskeisiä valintakriteerejä, joiden avulla voidaan rajata ja poissulkea muovilaatuja. Aikolonin Muovikoulussa olemme rakentaneet Muovin valintamenetelmän, jonka avulla suunnittelijat, tuotekehittäjät ja muovihankintoja tekevät ammattilaiset voivat systemaattisesti etsiä heille sopivan muovimateriaalin. Tämä kaksitoista pääkohtaa sisältävä menetelmä on käytössä myös useilla muovin ammattilaisilla.

Olemme koonneet oppaan muovimateriaalin valinnasta. Oppaassa käydään läpi muovien 12-kohtainen valintamenetelmä, jonka avulla löydät tarpeisiisi sopivimman muovimateriaalin.

Tilaa itsellesi ilmainen uudistettu Muovimateriaalin valintaopas!

Uudistetun muovimateriaalin valintaoppaan latauslinkki

 

 

Aiheet: Muovimateriaalin valinta, Muovin lämpötilankesto, Muovin lämpölaajeneminen, Muovien lämmönkestävyys, Muovin kylmänkesto

Lämpötilalla ja sen vaikutusajalla on keskeinen merkitys muovien käytön kannalta. Tämän vuoksi muovien lämpötila on yksi keskeisimpiä muovien valintakriteerejä.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki