Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Kierrätetyt kirkkaat muovit - vastuullinen vaihtoehto HoReCa -alan tuotteisiin

Stina Puolakanaho 8.9.2022 10:28
Stina Puolakanaho
Seuraa minua:

Muovimateriaalien valikoima laajenee vuosittain ja kysyntä kierrätettyjen raaka-aineiden osalta on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Useissa projekteissa vaaditaan jo nyt tietty prosentuaalinen osuus lopputuotteesta toteutettavan kierrätetyistä materiaaleista. Materiaalitoimittajien valikoima ja saatavuus kierrätetyistä kirkkaista muovimateriaaleista kehittyy kysynnän kasvaessa.

Muovin kiertotalous ja kierrätysprosessit

Muovijäte nähdäänkin tällä hetkellä enemmän raaka-aineena kuin pelkästään jäteongelmana. Tulevaisuudessa EU edellyttää muovien uudelleen käytön tehostumista ja tähän kiertotalousajattelu tarjoaa toimivia ratkaisuja. Lisäksi alan toimijat ja etujärjestöt ovat lähteneet mukaan kehittämään toimintamalleja muovien kiertotalousteeman ympärille. Useat yritykset ovat jo sitoutuneet lisäämään uusiomuovin käyttöä tuotteissaan. Siihen tarvitaan koko muovin elinkaaren kattavia ratkaisuja toimiakseen.

Varsinaisten kierrätysprosessien kehykseen liittyy myös kehitettävää. Tällä hetkellä Suomessa käytetään mekaanista kierrätystä sekä kehitetään kemiallisen kierrätyksen prosesseja ja muita vaihtoehtoja. Muovimateriaalin suunnitteleminen helpommin kierrätettäväksi, sen kerääminen tehokkaasti ja siitä uusiotuotteiden valmistamisen edellytyksenä on kokonaisuuden kehittäminen kaikkien toimijoiden kesken. Jotta koko kiertotaloussykli toimii, pitää toimijoiden pystyä yhteistyössä ratkomaan haasteita. Plastic Europen julkaisemassa raportissa (PlasticsEurope 2020) on käsitelty monia tulevaisuudessa ratkottavia haasteita, joita tehokkaampi muovien uusiokäyttö ja kiertotalousmallit edellyttävät.

Muovituotteen sisältämä polymeeri voidaan prosessoida mekaanisen kierrätyksen keinoin uusiotuotteiksi ja saada takaisin kiertoon. Mekaanisesti kierrätetty muovi voidaan käyttää samanlaisen uusiotuotteen valmistukseen (Closed Loop Recycling) tai kierrättää toiseksi tuotteeksi (Open Loop Recycling). Muovin arvoketju ei tulevaisuudessa pääty enää ensimmäisen käytön jälkeen kaatopaikalle jätteeksi, joka voi aiheuttaa ympäristöongelmia, vaan se kiertää muovin kiertotalousskenaarioissa lähes loputtomiin. Tuote voi kiertää muovina uusiotuotteissa, monomeerinä tai kemikaaleina mahdollisesti palaten muovituotteiksi. Viimeinen vaihtoehto muovin hyödyntämiseen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti on energiajätteenä.


Vastuulliset valinnat

Tutkimusten mukaan yli 60 % suomalaisista kuluttajista ottaa huomioon vastuullisuus näkökulman ravintolan valikoimassa. Lisäksi jopa 50 % käyttäjistä on valmis maksamaan enemmän, jos yritys panostaa vastuullisiin valintoihin. Kuluttajien valintaan vaikuttaa myös yrityksen nettisivuilta löytyvä informaation laatu. Yli 90 % suomalaisista haluaisi saada tarkkaa tietoa vastuullisuudesta helposti nettisivuilta. (Lähde: Kvantitatiivinen kyselytutkimus K-kylässä)

Akryylin (PMMA) kierrätysprosessi

Akryylin kierrätysprosessi

Kuva 1. Akryylin kierrätysprosessi sisältää muovijätteen pesun, mekaanisen jauhamisen sekä puhtaan raaka-aineen tislausprosessin. Tämän jälkeen levyn valmistusprosessi etenee 100 % kierrätetyn r-PMMA materiaalin kanssa samanlaisella prosessilla kuin kierrättämättömällä raaka-aineella.

 

Akryylin ja polykarbonaatin edut

Kuva 2. Taulukko akryylin (PMMA) ja polykarbonaatin (PC) vaihtoehdoista sekä eduista.

Kierrätys akryyli r-PMMA valmistetaan 100 % kierrätetystä raaka-aineesta. Kierrätysakryylistä voidaan valmistaa kirkkaita akryylilevyjä, akryyliputkia sekä akryylitankoja. Materiaalin tärkein ominaisuus on, että PMMA-materiaalia voidaan kierrättää lukemattomia kertoja, eikä se menetä erityispiirteitään keveyttä, lasinkirkkautta tai helppoa muovattavuutta.

Exolon GP Eco on erittäin iskuluja kestomuovi, jossa on käytetty vähintään 40 % kierrätettyä polykarbonaattia. Kirkkaan kierrätysmateriaalin etuja ovat sen korkea valonläpäisy, hyvä lämmönsieto laajalla lämpötila-alueella sekä hyvä paloluokitus. Exolon® GP Eco polykarbonaattilevyn tyypillisiä käyttökohteita ovat koneiden suojat, valaisimet sekä väliseinät. Exolon® GP Eco levyjä voidaan lämpömuovata, kylmätaivuttaa sekä koneistaa helposti.

Teimme oppaan tarjoilussa ja esillelaitossa käytettävistä kirkkaista muovituotteista HoReCa -alalla. Oppaassa kerrotaan toimialalle sopivista kirkkaista muovimateriaaleista sekä niiden kierrätetyistä vaihtoehdoista. Lopussa listataan Aikolonin tuotevalikoima toimialalle.

Lataa ilmainen opas!

Kirkkaat muovituotteet tarjoiluun ja esillelaittoon HoReCa -alalla_vaaka

 

Tekstin lähteet:
Muovin kiertotalous
https://www.plast2recycle.fi/monialaisella-yhteistyolla-kohti-muovien-kiertotaloutta/

Akryylin kierrätystietoa
http://www.greencastus.com/recycled-acrylic-process

 

 

 

 

Aiheet: Aikolon, Muovien ammattilainen, Leipäkupu, Muovien asiantuntija, HoReCa -ala, Elintarviketeollisuus

Muovituotteen sisältämä polymeeri voidaan prosessoida mekaanisen kierrätyksen keinoin uusiotuotteiksi ja saada takaisin kiertoon. Mekaanisesti kierrätetty muovi voidaan käyttää samanlaisen uusiotuotteen valmistukseen (Closed Loop Recycling) tai kierrättää toiseksi tuotteeksi (Open Loop Recycling).

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki