Aikolon blogi

Mitä meille kuuluu - Työvire kasvun generaattorina

Paula Häkkilä 10.11.2022 15:37

Kasvu on muokannut Aikolonin organisaatiota ja henkilöstömme lukumäärä jatkaa kasvuaan. Voimakkaan kasvun ja organisaation kehityksen myötä halusimme selvittää, miten rautaisen kovat muovin ammattilaisemme ovat jaksaneet tämän kaiken keskellä.

Päästäksemme lähelle tuntemuksia arjen tohinan keskelle päätimme tehdä kyselyn, jossa pureudutaan nimenomaan työvireeseen.

Henkilöstö_2400x1243px

Selvityksen toteuttamisessa hyödynsimme työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kyselytyökalua. Kyselyssä osa kysymyksistä tuli valmiina ja osan koostimme itse. Tämä oli hyvä kombinaatio, jotta saimme mukaan myös edellisten vuosien teemoja.

Kysymyksiä oli muun muassa työn merkityksellisyydestä ja arvostuksesta, palautteen saannista, työn henkisestä kuormittavuudesta ja ruuhkautumisesta sekä työhyvinvoinnista. Mukana oli lisäksi avoin kommenttikenttä, johon toivoimme kokemuksia kyselyn tekemisestä uudessa järjestelmässä sekä avointa palautetta kaikista työvireeseen vaikuttavista asioista.

Kyselystä selvisi, että Aikolonin henkilöstön työvire on yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Erityisinä vahvuuksina esiin nousivat fyysinen työhyvinvointi, työn merkityksellisyys ja avun kysyminen sekä sen saaminen. Selviä kehityskohteita olivat puolestaan palautteenanto sekä työn ruuhkautuminen ja kuormittavuus.

Mitä seuraavaksi?

Työvire kyselyn tulokset antavat hyvän pohjan tulevaisuuteen tähtääville kehityskeskusteluille, jotka perinteisesti olemme pitäneet näin loppuvuodesta. Teemat ja niiden käsittely ensin yritystasolla auttaa jäsentämään asioita henkilötason keskusteluissa ja silloin pystyy tuomaan omia näkemyksiään paremmin esille.

Työvire, ja sen korkealla pitäminen on yrityksen jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus. Jotta tähän päästään on hyvän työvireen edellytykset oltava kunnossa. Tämän toteuttamiseksi päätimme perustaa kehitystyöryhmät, joissa on tarkoitus ideoida ja laatia kehitystoimenpiteitä viihtyvyyden ja jaksamisen parantamiseen. Näihin työryhmiin voivat kaikki halukkaat osallistua, ja antaa oman panoksensa työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Henkilökunta on Aikolonin tärkein voimavara, ja silloin merkityksellisintä on se, että tehtävät toimenpiteet ovat juuri sellaisia, jotka henkilöstömme kokee tarpeellisiksi ja toimiviksi – työvirettä buustaaviksi.

Kasvua ja tohinaa on luvassa varmasti jatkossakin.

Se miten tässä onnistumme ja kehitymme – sen te kuulette seuraavassa henkilöstöhallinnon blogissa 😊

- Paula, Miiu ja Pirjo -

 

Aiheet: Aikolon, Muovien ammattilainen, Muovien asiantuntija, Aikon

Aikolonin henkilöstön työvire on yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Kyselyn tulokset antavat hyvän pohjan tulevaisuuteen tähtääville kehityskeskusteluille.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki