Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Miten vältän pahimmat sudenkuopat muoviosan suunnittelussa?

Marko Koljonen 5.8.2020 6:45
Marko Koljonen
Seuraa minua:

Olen ollut muovialalla vuosituhannen alusta lähtien ja aloittaessani tilanne oli se, että perinteiset materiaalit, kuten puut ja metallit, tunnettiin yritysten suunnitteluosastoilla hyvin, mutta muovit heikosti tai ainakin rajoitetusti. Isossa kuvassa tilanne ei ole juurikaan muuttunut 20 vuodessa sillä edelleen - lähes päivittäin - saamme laskettavaksi kuvia, joissa työstettävä muoviosa on suunniteltu kuin se olisi metallia. Tämä aiheuttaa luonnollisesti muutamia ongelmia.

Ylispeksaus muoviosan toleransseissa kasvattaa työstöaikaa ja kustannuksia

Mittatarkkuus ei ole samaa luokkaa muoveilla ja metalleilla. Myös muovien välillä siinä on suuria eroja. On olemassa hyvin mittatarkkoja muovimateriaaleja, mutta pääsääntöisesti muoveilla ei saada yhtä mittatarkkoja osia kuin metallilla. Puhumme usein millin kymmenyksistä, joskus milleistä. Mitä tarkempaa toleranssia halutaan, sitä korkeammaksi työstöaika ja kustannukset kasvavat. Näin asia pääsääntöisesti on, kun menemme millin kymmenyksiin muovien koneistus- ja lämpömuovausosissa. Useilla muovilaaduilla päästään tarkkoihin toleransseihin, kun lämpötila ei muutu, mutta ovatko tarkat toleranssit tarpeellisia? Muoviosaa suunniteltaessa on hyvä olla tiedossa, mitkä toleranssit ovat mahdollisia muovien työstömenetelmillä ja ns. normaaleilla työstöajoilla.

Katso Aikolonin Muovikoulun video suunnittelijan ja ostajan tarkistuslistasta (kesto 11:04).

 


Muovin ominaisuuksia pidetään usein materiaalivirheinä

Muoveilla on erityisominaisuuksia, niistä keskeisin verrattuna metalliin on lämpölaajeminen. Kaikki muovilaadut reagoivat lämpötilan muutoksiin ja niissä on suuria eroja muovilaatujen välillä. Tämä on erityisen tärkeä ymmärtää, kun suunnitellaan mittatarkkoja muoviosia. Jos esimerkiksi koneistetaan muoviosa polyasetaalista (POM) +20 asteessa ja se päätyy käyttöön -10 asteeseen, on selvää, että siinä tapahtuu mittamuutoksia. Tämä tulee ymmärtää jo piirustuspöydällä. Mittamuutos lämpötilan vaihtuessa ei siis ole materiaalivirhe tai koneistusvirhe, vaan se on materiaalille ominaista reagointia lämpötilan muutokseen.

Kokosimme suunnittelijoille ja ostajille tarkistuslistan niistä asioista, jotka tulisi olla tiedossa ennen muoviosien valmistamista. Listassa käydään tiivistetysti läpi kahdeksan kohtaa, jotka tulisi ottaa huomioon muoviosien suunnitteluvaiheessa tai muoviosien hankinnassa.

Pääset lataamaan oppaan (Suunnittelijan & ostajan tarkistuslista) ilmaiseksi alta tai tästä linkistä.

New call-to-action

 

 

Aiheet: Muovin tuotantomenetelmät, Muovimateriaalin valinta, Muovien koneistus ja lämpömuovaus, Tarkistuslista, Suunnittelijoille ja ostajille

Muoviosien suunnittelijat ja ostajat voivat säästää aikaa ja rahaa, sekä suunnitella hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia koneistusosia, kun muutamat asiat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

 

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki