Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Muovien lämmönkestävyys on keskeinen valintakriteeri. Nämä asiat suunnittelijan tulee tietää lämpörasituksesta!

Marko Koljonen 5.2.2019 14:26
Marko Koljonen
Seuraa minua:

Muoveilla on useita eri valintakriteereitä. Lämpörasitus eli lämmönkestävyys on yksi tärkeimmistä muovien valintaan vaikuttavista tekijöistä. On tärkeää ymmärtää muovien keskeiset lämpöominaisuudet ja niiden vaikutukset muovimateriaaleihin. Silloin voidaan tehdä parempia ja onnistuneempia materiaalivalintoja.

Miksi lämpötila on olennainen muovien valinnassa?

Polymeerit ovat orgaanisia, suurimolekyylisistä ketjuista muodostuneita aineita, joita pystytään työstämään lämmön ja paineen avulla. Muovi on polymeerien ja lisäaineiden sekoitus.

Sen lisäksi, että muoveja valmistetaan ja muokataan lämmön ja paineen avulla, niiden työstäminen onnistuu myös mekaanisin työstömenetelmin. Koska muovien muokkaamisessa yksi keskeinen tekijä on lämpötila, on se tietenkin olennainen tekijä myös valitussa käyttökohteessa muovilaadun keston kannalta.

Lämpötilalla ja sen vaikutusajalla on keskeinen merkitys muovien käytön kannalta, koska muovi menettää ominaisuuksiaan lämpötilan muuttuessa jatkuvan käyttölämpötila-alueen äärirajoille tai ulkopuolelle. Se aiheuttaa muoviin muutoksia sekä sen fyysisessä että kemiallisessa rakenteessa. Tämän vuoksi muovien lämpötila on yksi keskeisimpiä muovien valintakriteerejä.

Muovien hetkellinen ja jatkuva lämmön kesto

Muovien lämmönkestävyyttä mitataan hetkellisellä eli lyhytaikaisella lämmönkestävyydellä sekä jatkuvalla eli pitkäaikaisella lämmönkestävyydellä.

Hetkellinen lämmönkestävyys tarkoittaa yleensä noin minuuttien tai korkeintaan muutamien tuntien kestävyyttä hieman valmistajasta ja materiaalista riippuen.

Jatkuva eli pitkäaikainen lämpötilan kesto taas kertoo sen, miten hyvin muovilaatu kestää vähintään 20 000 tuntia. Kestomuovien ja kertamuovien (komposiitit) jatkuvat käyttölämpötilat ovat yleensä välillä -269  - +300C. Hetkellisessä käytössä tietyt muovilaadut voivat kestää lähes 500 C asteen lämpötiloja.

lamporasitus

 

 Muovien lämpölaajeneminen

Muovien yksi ominaisuus on verrattain suuri lämpölaajeneminen verrattuna lasiin ja metalliin. Tietyillä erikoismuovien laaduilla päästään lähelle joidenkin metallien arvoja. Suurimmalla osalla muoveista lämpölaajeneminen on edellä mainittuihin materiaaleihin verrattuna suuri, ja se tulee ottaa huomioon muovituotteen suunnittelussa. Tällä on olennainen vaikutus myös mittatarkkuuteen ja mittapysyvyyteen.

Lämpölaajenemiskerroin kertoo, paljonko kappaleen koko muuttuu sen lämpötilan muuttuessa yhden asteen Celsius-asteikolla. Sen avulla pystytään laskemaan lämpötilan muutoksen vaikutus muovikappaleen pituuteen ja tilavuuteen.

Ota muovien lämmönkestävyys haltuun Muovien lämpörasitusoppaan avulla

Aikolonin Muovien lämpörasitusoppaassa on kattavat ja selkeät taulukot noin 100 muovilaadun lämmönkestävyydestä, sekä niiden lämpölaajenemisesta. Se on erinomainen apu muoviosien suunnittelussa. 

Tilaa ilmainen Muovien lämpörasitusopas alla olevasta kuvasta tai tästä linkistä.

Muovien lamporasitusopas

 

Muovimateriaalin valintaopas auttaa valitsemaan oikean muovilaadun

Muovien valinnassa on muutamia hyvin keskeisiä valintakriteerejä, jotka auttavat rajaamaan ja poissulkemaan muovilaatuja. Aikolonin Muovikoulussa olemme rakentaneet Muovin valintamenetelmän, jonka avulla suunnittelijat, tuotekehittäjät ja muovihankintoja tekevät ammattilaiset voivat systemaattisesti etsiä heille sopivan muovimateriaalin. 

Oppaassa käydään läpi muovien 12-kohtainen valintamenetelmä, jonka avulla löydät tarpeisiisi sopivimman muovimateriaalin. Tämä menetelmä on käytössä myös useilla muovin ammattilaisilla.

Tilaa itsellesi ilmainen uudistettu Muovimateriaalin valintaopas!

Uudistetun muovimateriaalin valintaoppaan latauslinkki

Aiheet: Muovimateriaalin valinta, Muovin lämpötilankesto, Muovin lämpölaajeneminen, Muovien lämmönkestävyys

Lämpötilalla ja sen vaikutusajalla on keskeinen merkitys muovien käytön kannalta. Tämän vuoksi muovien lämpötila on yksi keskeisimpiä muovien valintakriteerejä.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki