Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Muovikoulutus: Tekniset muovit terveydenhuollon laitteissa

Tiia Jalkanen 14.12.2021 7:15
Tiia Jalkanen

Toimialakohtaiset muovikoulutukset asiakkaiden tarpeisiin

Järjestämme toimialakohtaisia materiaalikoulutuksia asiakkaidemme tarpeisiin. Näiden koulutusten avulla autamme asiakkaita kehittämään osaamistaan muovimateriaaleista, jotta he voivat hyödyntää muovin koko potentiaalin. Me huolehdimme, että asiakkaamme saa aina ajantasaisen ja asiantuntevan koulutuksen tai tietoiskun tarpeen mukaan. 

GE Healthcare Finland muovikoulutus

Muoviasiantuntijamme Marko Koljonen koulutti GE Healthcare Finlandin asiantuntijoita alan materiaalivalinnoista. Markolla on hyvä asiantuntemus muoveista yleisesti ja hän tuntee terveysteknologiapuolen erityisvaatimukset. Koulutus suunniteltiin yhdessä asiakkaamme kanssa juuri heidän tarpeitaan ajatellen. Muovikoulutus onkin hyvä keino lisätä tietämystä oman alan käyttökohteisiin sopivista muovimateriaaleista.

Saimme koulutuksesta palautetta GE Healthcare Finlandin Senior Mechanical Engineer Tomi Pikkaraiselta. ”Itselläni oli jo valmiiksi aika hyvä tietämys oman alan muoveista ja olen tehnyt Aikolonin kanssa yhteistyötä jo pidempään. Erityisesti vähemmän muovikokemusta omaavat suunnittelijamme saivat paljon lisäinfoa teknisistä muovilaaduista ja niiden soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Koulutus antoi suunnittelijoille paremmat valmiudet optimaalisten muovimateriaalien valintaan ja työkaluja tulevaisuutta ajatellen. Jos meille tulee tarvetta jollekin tietylle muovilaadulle tai uusien tuotteiden muovista valmistettaville prototyypeille, niin voin luottaa siihen, että Aikolon pystyy auttamaan materiaalin valinnassa, hankinnassa sekä prototyyppien valmistuksessa.”

oppaat_500x259px

Miksi muovimateriaaleja kannattaa hyödyntää terveydenhuollon laitteissa?

Muovien vaihtelevat ja ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat tuoteinnovaatioita, joita muilla materiaaleilla ei voida saavuttaa. Muovimateriaaleilla on monia vahvuuksia, joiden takia ne soveltuvat erityisen hyvin terveydenhuollon laitteisiin. Materiaalien vahvuuksia ovat:

 • hyvä kemikaalien kestävyys
 • hyvä puhdistusaineiden ja desinfioinnin kestävyys
 • hyvä työstettävyys
 • bioyhteensopivuus (ISO 10993)
 • toimitusketjun jäljitettävyys raaka-aineesta tuotteeseen (EN ISO 13485)
 • keveys

Muovien edut terveydenhuollon laitteissa

Kemikaalien kestävyys sekä materiaalin bioyhteensopivuus ovat olennaisia vaatimuksia terveydenhuollon laitteissa. Käyttämämme muovien puolivalmisteet ovat FDA-hyväksyttyjä sekä fysiologisesti turvallisia. Lisäksi ne ovat DIN EN ISO 13485: 2016 – standardin mukaisia. Näitä materiaaleja voidaan sterilisoida yleisimmillä käytettävissä olevilla menetelmillä, joten ne ovat kemikaalien kestäviä. Lisäksi terveydenhuollon laitteissa käytettävät materiaalit ovat sähköä eristäviä. Materiaalit ovat myös keveitä ja niitä on helppo työstää.

Monilla terveydenhuollon laitteisiin soveltuvilla muovimateriaaleilla on hyvä kemikaalien kestävyys. Uuden Aikon brändin alla toimivan tuotantolinjaston avulla voimme parantaa polykarbonaatin PC sekä akryylin PMMA kemikaalien kestävyyttä kova pinnoittamalla kyseisiä optisia muoveja. Pinnoite parantaa merkittävästi kyseisten materiaalien ominaisuuksia sekä pidentää niiden käyttöikää. Polykarbonaatti ja akryyli ovatkin PETG:n lisäksi erinomaisia materiaaleja soveltumaan esimerkiksi terveydenhuollon laitteiden kuoriin, suojiin tai ikkunoihin. PETG:n etu muihin optisiin materiaaleihin verrattuna on siitä löytyvä bioyhteensopiva versio.

Kaipaatko apua sopivan muovimateriaalin valinnassa?

Olemme koonneet kattavan oppaan, jossa käydään läpi systemaattinen tapa muovimateriaalin valintaan. Oppaan avulla:

 • Opit hyödyntämään 12-kohtaista muovin valintamenetelmää.
 • Opit, miten muovimateriaalin valinta tehdään systemaattisella tavalla.
 • Teet parempia ja onnistuneempia muovimateriaalivalintoja.

Pääset lataamaan oppaan (Muovimateriaalin valintaopas) ilmaiseksi alta tai tästä linkistä.

Muovimateriaalin valintaopas on apunasi materiaalivalinnassa


Lisäksi olemme koonneet oppaan muovien kemikaalien kestävyydestä, jossa käydään läpi taulukkomuodossa yleisimmät muovilaadut ja niiden kemikaalien kesto. Oppaan avulla opit:

 • Mitkä tekijät vaikuttavat olennaisesti muovien kemikaalien kestävyyteen.
 • Saat tietoa kemikaalien vaikutuksista muoveihin ja niiden visuaalisiin sekä mekaanisiin ominaisuuksiin.

Muovien kemikaalien kestävyys opas auttaa materiaalivalinnassa

 

Aiheet: Muovikoulu, Aikolon, Muovien ammattilainen

Alakohtaisten muovikoulutusten avulla yritysten suunnittelijat, tuotekehittäjät sekä materiaalihankinnoista vastaavat henkilöt voivat kehittää materiaaliosaamistaan.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki