Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Muovilevy - millaisia muovilevyjä on saatavilla?

Marko Koljonen 24.6.2020 6:45
Marko Koljonen
Seuraa minua:

Muovilaatuja on olemassa kymmeniä, ja eri seosaineet mukaan lukien, satoja erilaisia. Muovilevyn osalta tämä tarkoittaa sitä, että saatavilla on todella paljon erilaisia vaihtoehtoja. Avaan tässä kirjoituksessa sitä, miten muovilevyjä jaotellaan eri ryhmiin ja mitä ryhmät pitävät sisällään. Tämän tarkoitus on selkeyttää muovilevyjen jaottelua ja helpottaa valintaa.

automaattivarasto

Muovien jaottelu

Muovien jaottelu voi perustua esimerkiksi valmistusmenetelmään, polymeerin käyttäytymiseen tai muovien käyttömäärään, lämpötilan kestoon tai ominaisuuksiin.

Myös toimialakohtaista jaottelua käytetään jossain yhteyksissä kuten teollisuusmuovit, koneenrakennusmuovit ja mainosmuovit. Tämä on kuitenkin mielestäni liian lokeroiva tapa jaotella muoveja. Käyttökohde ratkaisee oikean muovimateriaalin valinnan eikä se ole toimialaan sidonnainen.

Tässä yhteydessä käytän jaottelua, missä yhdistetään käyttömäärää ja lämpötilan kestoa tai muovien yleisiä ominaisuuksia. Tämä on oman kokemukseni mukaan selkein tapa jakaa muovilevyt eri ryhmiin, kun tarkastellaan teollisuuden ja rakentamisen muovilevytarpeita niitä käyttävien asiakkaiden näkökulmasta.

Muovilevy on niin sanottu muovin puolivalmiste. Muovilevyjä voidaan valmistaa eri valmistusmenetelmillä riippuen siitä, onko kyseessä kestomuovi vai kertamuovi.
Kestomuovilevyt valmistetaan pääsääntöisesti ekstruudaamalla eli suulakepuristamalla tai muottiin valamalla.
Kertamuovilevyjen valmistamiseen käytetään esipolymeeriä eli hartsia ja levyn verkkomainen rakenne saadaan aikaan paineen, kovettajan, lämmön, veden tai UV-valon avulla.
Elastit ovat oman ryhmänsä polymeerejä, jotka jaetaan edelleen kumeihin ja termoelasteihin. Jätän ne käsittelemättä tässä yhteydessä.

Kesto- ja kertamuovilevyt voidaan jakaa useaan eri ryhmään riippuen hieman siitä, miten niitä halutaan tarkastella. Tässä yhteydessä jaan nämä viiteen eri ryhmään seuraavasti:

1) Perusmuovit eli valtamuovit

2) Tekniset muovit

3) Erikoismuovit

4) Optiset muovit

5) Kertamuovit eli komposiitit

Perusmuovit eli valtamuovit

Perusmuovien ryhmään kuuluvat oppikirjamaisen jaon mukaisesti PE-HD, PE-LD, PP, PVC sekä SB materiaalit. Tässä ryhmittelyssämme mukana on kuitenkin myös ABS sekä PS materiaalit, koska ne ovat teollisuudessa ja rakentamisessa volyymiltaan suuria, kun puhutaan muovilevyistä.

Useimmista materiaaleista, kuten PE laadussa, on saatavilla erilaisia versioita, joiden ominaisuudet hieman poikkeavat toisistaan.

Perusmuoveihin kuuluvat muovilevyt ovat käyttömäärältään suuria ja hinnaltaan edullisia. Niiden lämpötilankesto jää pääsääntöisesti alle 80 C asteen.

Tekniset muovit

Teknisten muovien ryhmään kuuluvat POM, PA6, PA6.6, PA12, PBT sekä PET. Näitä muovilevyjä käytetään usein koneenrakennusosien työstöön, ja ne ovat käyttömäärältään perusmuoveja pienempiä ja arvokkaampia.

Teknisiä muoveja on saatavilla myös runsas valikoima eri seosaineilla, mikä kasvattaa teknisten muovilevyjen valikoiman varsin kattavaksi.

Käyttölämpötilat teknisillä muoveilla ovat alle 150 C astetta, riippuen materiaalista.

Erikoismuovit

Erikoismuoveihin kuuluvat muovilevyt ovat käyttömäärältään pieniä ja usein hintahaarukan yläpäässä. Erikoismuoveilla on yleensä nimensä mukaisesti jokin erikoisominaisuus, kuten esimerkiksi korkea lämpötilan kesto, erinomainen kemiallinen kesto, erittäin hyvä mittatarkkuus ja mekaaninen lujuus tai jopa näiden yhdistelmä.

Erikoismuovien (myös fluorimuovit kuuluvat erikoismuoveihin) ryhmään kuuluvia muovilevyjä on saatavilla seuraavissa materiaaleissa; PTFE, PEEK, PVDF, PSU, PPSU, PES, PEKEKK, PEK, PMP, PAI, PI, ECTFE, PFA sekä MFA.

Myös erikoismuovilevyjä on saatavilla erilaisilla seosaineilla.

Erikoismuoveille on tyypillistä muoveille verrattain korkea lämpötilan kesto ja yleensä ne kestävät lämpöä +150 C asteesta jopa lähes 400 C asteeseen.

Optiset muovit

Optisten muovilevyjen ryhmään kuuluvat kirkkaat ja värjätyt amorfiset kestomuovit. Optisia muoveja voidaan myös pinnoittaa esimerkiksi parantamaan materiaalien kemikaalienkestoa tai naarmuuntumista vastaan.

Optisiin muoveihin kuuluvat PMMA (polymetyylimetakrylaatti eli pleksi), PC (polykarbonaatti eli pleksi), kirkas PS (polystyreeni), PETG (amorfinen polyesteri) sekä kirkas PVC (polyvinyylikloridi). Myös kirkkaat kennolevyt kuuluvat optisiin muoveihin.

Optisten muovilevyjen lämpötilan kesto jää yleensä alle 100 C asteen poikkeuksena polykarbonaatti eli PC, joka kestää jatkuvaa lämpöä 120 C asteessa.

Komposiitit

Komposiitit eli kertamuovit poikkeavat kestomuoveista valmistustavaltaan ja työstömahdollisuuksiltaan. Kertamuovilevyjä ei voi muovata uudelleen lämmön avulla kuten kestomuoveja.

Näitä ovat erilaiset laminaatit ja bakeliitit kuten UP GM203/GPO-3 (polyesteripohjainen lasimattolaminaatti), EP-GC 203/G-11 (lasikuituvahvisteinen laminaatti), EP GC 204/FR-4 (lasikuituvahvisteinen epoksilaminaatti), CEM-1, PF (paperibakeliitti ja kudosbakeliitti), DURAPOL, DUROSTONE ja RICOCEL (korkeapainelaminaatti) sekä ALUCORE®, ALUCOBOND®PE, ALUCOBOND®plus, ALUCOBOND®A2 ja KAPA®tech (sandwich-tyyppiset alumiinikomposiittilevyt) sekä Hylite®.


Muovilevyjen koot ja vahvuudet

Kaiken kaikkiaan muovilevyjä on saatavilla yli 100 erilaista laatua, kun mukaan lasketaan eri seosaineet.

Muovilevyjen vahvuudet alkavat 1mm ja niitä on saatavilla joissakin materiaaleissa jopa 300mm vahvuudessa. Eri vahvuuksien saatavuus vaihtelee paljon materiaaleittain.

Muovilevyjä on saatavilla myös useita eri kokoja, jotka vaihtelevat riippuen materiaalista ja muovilevyn valmistajasta. Tyypillisiä muovilevyjen kokoja ovat 1000X2000mm, 1500X3000mm sekä 2050X3050mm.

Muovilevyjen toimittajista useimmat tarjoavat sahauspalveluja, joten muovilevyn saa haluamiinsa mittoihin sahattuna. Tällaisia toimittajia ovat esimerkiksi teollisuutta ja rakentamista palveleva Aikolon Oy sekä pienyrittäjiä ja kuluttaja-asiakkaita palveleva muovien verkkokauppa Muovia.fi .

 

Aiheet: Muovimateriaalin valinta, Tekninen muovi, Perusmuovi, Erikoismuovi, Optinen muovi, Komposiitti, Muovilevy, Valtamuovi

Muovilaatuja on olemassa satoja erilaisia, joten myös muovilevyjä on useita erilaisia. Muovilevyjä voidaan jaotella eri ryhmiin, joka selkeyttää ja helpottaa valintaa.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki