Aikolon Blogi

Muovimateriaalien markkinakatsaus Q1/2024

Petri Määttä 16.1.2024 7:15
Petri Määttä

Vuosi 2023 oli vielä osittain haasteellinen muovimateriaalien saatavuuden osalta johtuen Ukrainan sodan jatkumisesta ja sen vaikutuksista Euroopan energiakriisiin. Globaalit markkinat ovat edelleen jatkuvassa epävarmuudessa, vaikka inflaatio ja indeksikorot ovat tasaantuneet tai kääntyneet lievään laskuun. Suuret eurooppalaiset muoviteollisuuden toimitsijat sijaitsevat pääasiassa Saksassa, jossa etenkin kaasun korkea hinta aiheuttaa edelleen suurta painetta materiaalihintoihin. Vaikka kaasun hinta on lähtenyt laskuun, on se silti huomattavasti korkeammalla tasolla kuin ennen Ukrainan sodan alkamista. 

Aikon2022_229_ver2_LoRes

Muovimateriaalien hintakehitys

Vaikka raakamateriaalien kustannukset ovat lähteneet lievään laskuun, korkeat energia- ja työtekijäkustannukset aiheuttavat sen, että puolivalmisteisten muovimateriaalien hintataso säilyy ennallaan. Hintakehitys on indeksien perusteella vihdoin stabiloitunut, vaikkakin tulevien kuukausien osalta on havaittavissa lievää aaltoilua. Yleisellä tasolla voimme olettaa, että hintojen osalta olemme saavuttaneet uuden normaalin, joka kuitenkin on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Tulevaisuutta on edelleen haasteellista arvioida, sillä markkinat säilyvät epävarmoina, johtuen Ukrainan ja Israelin sodista. Työskentelemme asiakkaidemme kanssa yhdessä, jotta mahdolliset vaikutukset kyetään minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti.

Muovimateriaalien saatavuus

Yleisellä tasolla materiaalien saatavuus on parantunut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 jotkut valmistajat kavensivat tuotekatalogejaan raaka-aineiden saatavuusongelmien vuoksi ja keskittyivät korkeamman volyymin tuotteisiin. Nyt materiaalin saatavuus on parantunut niin paljon, että aiemmin poistetut ”välimallin”-tuotteet ovat palautumassa takaisin valmistajien katalogeihin. Suurimman materiaalipulan aikana, tehtaat pyrkivät maksimoimaan tuotantonsa, jonka vuoksi markkinoilla on huomattavissa jopa lievää ylitarjontaa. Valmistajat pyrkivät suunnitellusti askelittain laskemaan hintojaan, jotta markkinat eivät joudu hintakierteeseen. Ymmärrettävästi suuri osa ottaisi mielellään vastaan reilut hinnanalennukset, mutta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kyseinen lähestyminen aiheuttaisi uusia ongelmia muovimateriaalien hinnoitteluun. Usealla valmistajalla ja tukkurilla on tällä hetkellä varastot täynnä pula-aikana valmistettua materiaalia, jonka kilohinta on huomattavasti korkeampi kuin nykyisellään valmistettu. Perusmuovien osalta Aikolon Oy on tarkoituksenomaisesti säilyttänyt varastonsa alhaisella tasolla, jotta kykenemme tehokkaasti hankkimaan kustannustehokasta materiaalia asiakkaidemme tarpeisiin.

Muovimateriaalien saatavuus on siis parantunut huomattavasti ja arviona on, että tilanne säilyy vähintäänkin yhtä hyvänä tai jopa paranee lähitulevaisuudessa. Joillain erikoismuoveilla, kuten PVDF, tilanne pysyy edelleen haasteellisena. Tämä johtuu Venäjän pakotteista, jotka vaikuttavat joidenkin muovivalmistuksessa vaadittavien kemikaalien saatavuuteen Euroopassa. Valmistajat ovat kuitenkin jo tunnistaneet ongelman ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin. Ikävä kyllä, kyseiset toimenpiteet eivät realisoidu hetkessä, vaan vaativat jossain tapauksissa jopa kokonaisten tuotantolaitosten investointeja.

Aikolonin muovien asiantuntijat kuuntelevat ja auttavat mielellään oikean ratkaisun valinnassa juuri teidän käyttökohteeseenne. Pääset hyödyntämään heidän asiantuntemustaan ottamalla yhteyttä oman alueesi aluemyyntipäällikköön.

 

Aiheet: Aikolon

Millainen on muovimateriaalien hintakehitys, saatavuuden parantuminen ja tulevaisuuden näkymät. Miten suuret eurooppalaiset muoviteollisuuden toimitsijat reagoivat energiakriisiin ja Ukrainan sotaan?

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki