Muovikoulu blogi

Muovikoulun blogista löydät monipuolista tietoa muovimateriaaleista ja niiden valinnasta, tuotantomenetelmistä ja erilaisista käyttökohteista. 

Osaatko valita raideliikenteeseen hyväksyttyjä muovi- ja komposiittimateriaaleja?

Stina Puolakanaho 22.10.2020 7:15
Stina Puolakanaho
Seuraa minua:

Raideliikenteen jatkuvasti kehittyessä tärkeään keskiöön nousevat turvallisuuteen keskittyvät hyväksynnät ja säädökset. Materiaalien tulee täyttää asetetut vaatimukset niin, että raideliikenteen turvallisuuden taso on alan vaatimuksille riittävä. Tunnetuimpia säätäviä standardeja alalla ovat EN45545-2 ja DIN5510-2. Standardeissa keskitytään materiaalien, rakenteiden ja komponenttien palonkestävyysvaatimuksiin tai paloluokitusten palamisominaisuuksiin.

 

Raideliikenneteollisuus

 
Raideliikenteen yleisimmät hyväksynnät ja sertifikaatit

EN45545-2 on raideliikenteen materiaalien ja komponenttien paloluokituksia säätävä standardi. Se keskittyy raideliikenteessä käytettävien materiaalien ja komponenttien palonkestävyysvaatimuksiin. Kyseisen standardin sisältä löytyvät paloluokitukset hazard level 1–3 (HL1 - HL3). Hazard level luokittelun lisäksi standardissa määritellään R-luokitus materiaalin käyttökohteen mukaan.

DIN5510-2 on materiaaleille ja komponenteille tehty standardi palamiskäyttäytymisen, palon sivuvaikutusten, paloluokittelun ja -vaatimusten sekä testausmenetelmien osalta. Standardissa paloluokituksia käsitellään S1 - S5 asteikolla. Materiaalipisaroiden putoamisluokitus on taas arvoltaan ST1/ST2 ja savuluokitus SR1/SR2.

Suunnittelijat ja ostajat tarvitsevat jo projektin alkuvaiheissa tiedon siitä, mitkä materiaalit soveltuvat rakenteisiin vaunun eri osissa standardien mukaan. Tätä varten teimme Aikolonilla siinä auttavan raideliikenneteollisuus oppaan, jossa on listattuna alalle sopivia materiaalivaihtoehtoja sekä selkeästi kerrottu materiaalien mahdolliset paloluokitukset. Muovi- ja komposiittimateriaalit tarjoavat kattavan listan vaihtoehtoja, joita voidaan hyödyntää perinteisissä käyttökohteissa tai uusia innovaatioita kehittäessä raideliikenteelle.

junanvaunu sisalta

Alucorea voi käyttää esim. seinärakenteessa (mahdollisuus myös RAL-sävyihin),
PC FR DX materiaali soveltuu puolestaan valaisinsovelluksiin.

 
Raideliikenne tulevaisuudessa

Raideliikenne on tulevaisuudessa jatkuvasti kasvava toimiala sen monien hyötyjen ansiosta. Kyse on sujuvan liikkumisen luomisesta niin yksityisille henkilöille kuin teollisuudelle. Raideliikenne tarjoaa toimintaympäristönä mahdollisuuden vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä ja jopa lisätä turvallisuutta verrattuna muihin liikennemuotoihin. Mitä enemmän käytämme junia, sitä enemmän yhteiskunnalla on mahdollisuus hyötyä ympäristövaikutusten ja turvallisuuden näkökulmissa.

Raideliikenteen kasvuosuudella on merkittävä tehtävä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomessa raideliikenteen matkojen määrän kasvu matkustajaliikenteessä on ollut merkittävää vuosina 2009–2019 (kts kuvaaja 1). Globaalisti myös Euroopan sisällä kasvua on tapahtunut tilastojen mukaan vuosien 2013-2019 aikana noin 3%. Raideliikenteen kapasiteetin hyödyntäminen niin teollisella kuin yksityisellä sektorilla voi kehittyä merkittävästi lähitulevaisuudessa - erityisesti Euroopan sisällä. Eurooppalainen rataverkosto tarjoaa potentiaalisen vaihtoehdon kehityksen kohteelle, kun Eurooppalaisen ilmastosopimuksen tavoitteet tarkentuvat vuoden 2020 loppuun mennessä maakohtaisesti. Hyvänä esimerkkinä kehitysprojektien alkamisesta Suomessa on hallituksen myönteinen päätös Turku-Helsinki välille tulevan tunnin juna -projektin eteneminen kesällä 2020.

kaavio

Kuvaaja 1 Havainnollistettu kuvaaja raideliikenteen kauko- ja lähiliikenteen määrän kasvusta
Suomessa vuosina 2009–2019.

 

Mahdollisuuksia muovi- ja komposiittimateriaalien käyttökohteille raideliikenneteollisuudessa on paljon. Pääset tutustumaan tarkemmin näihin materiaalivaihtoehtoihin sekä niiden yleisimpiin käyttökohteisiin ilmaisesta Raideliikenneteollisuus oppaastamme. Lataa opas alla olevasta kuvasta tai tästä linkistä.

Raideliikenneteollisuus -opas

 

 

Aiheet: Junat, Metrot, Raideliikenneteollisuus, Raitiovaunut, Veturit, Tavaravaunut

Materiaalien vaatimukset keskittyvät raideliikenneteollisuudessa eri hyväksyntöjen ja sertifikaattien ympärille.

Tilaa blogi!

Uusimmat blogit

Aiheet

Katso kaikki